Uitwisseling studenten van België met de wereld
20th mei

2014

Uitwisseling studenten van België met de wereld

België is erg trots op haar universiteiten. Omdat ze hoog aangeschreven staan, kiezen jaarlijks veel buitenlandse studenten ervoor om een tijd in België te gaan studeren. Omdat deze uitwisseling niet gratis is, maar wel voor iedereen mogelijk moet zijn, helpt de organisatie AFS jaarlijks 200 studenten om in België te gaan studeren.

AFS

Bij het toekennen van een beurs is de motivatie en de betrokkenheid van groot belang. AFS heeft als doel kennis, begrip en vaardigheden aan te reiken als stap naar een rechtvaardige en vredevolle wereld, dit moet uiteraard in overeenstemming zijn met de gedachten van de student.

Uitwisselingsstudenten verleggen hun grenzen door alleen in een vreemd land te gaan wonen, zonder ouders en vrienden. Vaak spreken ze de taal van het land waarin ze gaan studeren niet en moeten ze ook nog eens kennis maken met een nieuwe cultuur. Met gastvrijheid en openheid kan iedereen een wereldgezin worden door een buitenlandse student in huis te nemen en op zijn gemak te laten voelen.

De universiteiten Leuven en Gent leiden bijna 10% aan buitenlandse studenten op, het Europese streefcijfer wordt hiermee behaald. België besteedt veel aandacht aan uitwisselingen en biedt ook veel mogelijkheden. Er zijn onder andere taal-, carrière- en universitaire voorbereidingsprogramma’s te volgen in bijna vijftig landen over heel de wereld.

Share This :