Naast een samenwerkingsverband met Nederland en Luxemburg (de Benelux) en een samenwerkingsverband met bijna heel Europa (de Europese Unie), is België ook betrokken bij internationale samenwerkingsverbanden wereldwijd. De belangrijkste organisatie hierbij is de Verenigde Naties. Deze organisatie werd in 1945 opgericht en heeft 193 lidstaten.

Vredesopbouw

België is sinds de oprichting betrokken bij de Verenigde Naties. Conflict preventie, vredebewaring en vredesopbouw zijn kernpunten van het Belgische buitenlandse beleid. In 2011 heeft België deelgenomen aan vredesmissies in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Ivoorkust en Sudan. Daarnaast neemt België deel aan belangrijke onderhandelingen, onder andere met betrekking tot het ‘Ottawa Convention on Anti-Personnel Mines‘.

Di Rupo spreekt VN

Premier Di Rupo spreekt tijdens een kernkabinet over een VN kwestie.

Mensenrechten

Ook mensenrechten zijn een speerpunt in het Belgische buitenlandse beleid, België neemt dan ook actief deel aan het werk van de relevant VN-onderdelen met betrekking tot dit thema. Zo is België als meer dan 20 jaar lid van de ‘Commission on the Status of Women‘, dat zich inzet voor de positie van vrouwen wereldwijd.

Financiële bijdrage

In 2009 droeg België 283 miljoen euro af aan de Verenigde Naties. Deze bijdragen gaan vooral via het ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Van de bijdrage die België leverde, was 24% een verplicht bijdrage, naar aanleiding van het aandeel in de wereldeconomie. Het overige deel van de bijdrage die België leverde, was vrijwillig.

Meer informatie

De hierboven genoemde punten, zijn niet de enige onderdelen van de Verenigde Naties waarbij België betrokken is. Lees hier meer over de bijdrage van België aan de Verenigde Naties.

VN-belgie