Al sinds de oprichting in 1957, is België betrokken bij de Europese Unie. Herman van Rompuy is sinds 1 januari 2010 de eerste Voorzitter van de Europese Raad, hij vertegenwoordigt in die functie de Europese Unie op international niveau.

De Europese Unie is in België zichtbaarder dan in andere Europese landen, omdat de vergaderingen van de Commissie in Brussel plaatsvinden. De Raad komt samen in het Justus Lipsiusgebouw in Brussel. Ook andere instellingen die met de Europese Unie verbonden zijn, zoals het Europees Economisch en Sociaal Comité of het Comité van de Regio’s, zijn in Brussel gevestigd. In totaal zijn ongeveer 25.000 Europese ambtenaren werkzaam in Brussel.

europees parlement

Het Europees Parlement in Brussel

Europees Kaderprogramma

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking binnen de Europese Unie, is het Europees Kaderprogramma, waar ook België aan deelneemt. Het Kaderprogramma ondersteunt de Europese onderzoekswereld, waartoe ook Belgische onderzoekers behoren. In 2014 is het 8e Kaderprogramma van start gegaan, onder de naam ‘Horizon 2020‘. De subsidieprogramma’s zijn te verdelen in 3 hoofdcategorieën: wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Belgen in de Europese instellingen

In alle Europese instellingen zijn Belgische vertegenwoordigers te vinden. Zo telt het Europees Parlement 22 Belgische vertegenwoordigers, de Europese Commissie 1, de Europese Raad 1, het Hof van Justitie 2, de Europese Rekenkamer 1 en de Europese Centrale Bank 2. Een overzicht van de Belgische vertegenwoordigers in Europa is terug te vinden op de website van het Koninkrijk België.

Herman-van-Rompuy-007

Belg Herman van Rompuy is huidige voorzitter van de Europese Raad