De Belgische wet internationale samenwerking
4th jul

2014

De Belgische wet internationale samenwerking

In 1999 werd de Belgische wet internationale samenwerking van kracht, hierin werden de doelstellingen en prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking vastgelegd. De overkoepelende doelstelling van de wet is het bestrijden van armoede en de democratie en rechtsstaat versterken.

Partnerlanden

De Belgische hulp is toegespitst op een aantal partnerlanden, omdat het onmogelijk is om alle landen ter wereld steun te bieden. De partnerlanden van België zijn: Algerije, Benin, Bolivia, Burundi, Democratische Republiek Congo, Ecuador, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Palestina, Peru, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Vietnam en Zuid-Afrika.

partnerlanden

De hulp aan deze landen is geconcentreerd rondom een aantal hoofdthema’s. Zo wordt er gefocust op basisgezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur en goed bestuur. Ook gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het milieu, de strijd tegen aids en kinderrechten krijgen de aandacht van België.

Verklaring van Parijs

In maart 2005 tekenden ruim 100 internationale vertegenwoordigers, waaronder die van België, de verklaring van Parijs. In deze verklaring is vastgelegd hoe de westerse ontwikkelingshulp efficiënter georganiseerd kan worden, voor een meer succesvolle uitvoering. Deze verklaring is gebaseerd op 5 steunpunten: ownership, afstemming van de hulp, harmonisering van de hulp, resultaatgericht beheer en wederzijdse verantwoordelijkheid.

Share This :